FEFE-hanke 

FEFE-hanke lyhyesti 

FEFE (Further East From the East) on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteinen hanke, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) vuosina 2016–2017. Hanke edistää Suomen ja Kiinan välistä ikääntyvien hyvinvointiin liittyvää yhteistyötä, kokoaa kansainvälistymisestä kiinnostuneet hyvinvointialan yritykset ja organisaatiot verkostoksi ja valmentaa yrityksiä kansainvälistymisessä. Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä kansallisten toimijoiden, alueellisten kehittämisyhtiöiden ja muiden Kiina-toimijoiden kanssa.

Katso FEFEn esittelyvideo:

Hankkeen taustalla ikärakenteen muutos

Kiinaa ja Suomea yhdistää ikärakenteen muutos, ja ikääntyneiden määrän kasvu aiheuttaa uudenlaisia haasteita. Suomessa haasteisiin on vastattu kehittämällä jo pitkään ikääntyvien hyvinvointiin liittyviä tuotteita ja palveluita. Myös Kiinassa kaivataan uutta osaamista ja koulutusta sekä uusimman teknologian hyödyntämistä. Maiden välinen yhteistyö hyödyttää molempia. 

Tavoitteena yhteistyö Suomen ja Kiinan välillä

FEFE-hankkeen päätavoitteena on edistää Suomen ja Kiinan välistä ikääntyvien hyvinvointiin liittyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Hankkeessa pyritään luomaan mahdollisuuksia hyvinvointialan osaamisen, palveluiden ja tuotteiden liikkumiseen maiden välillä. Päätavoite saavutetaan luomalla verkostoja sekä Kiinassa että Suomessa ja vahvistamalla suomalaisten yritysten kansainvälisyyttä ja osaamista kansainvälisillä markkinoilla.

Yhteistyöverkoston hyödyntäminen

Hankkeessa luodaan kiinteät yhteydet laajempiin kansallisiin toimijoihin ja verkostoihin. Tavoitteena on koota kansainvälistymisestä kiinnostuneista yrityksistä ja organisaatioista yhteistyöverkosto ja valmentaa yrityksiä kansainvälistymisessä. Verkoston avulla yritykset ja organisaatiot voivat myös kehittää ja testata omia tavara- ja palvelutuotteitaan. 

Hyvinvointialan osaamista, palveluita ja tuotteita

Yhteistyöverkoston jäseniksi etsitään yrityksiä ja organisaatioita, jotka tuottavat ikäosaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä koulutuksia, palveluita ja tuotteita. Hanke keskittyy luomaan kaupankäyntimahdollisuuksia kolmella eri osa-alueella: 

  • Koulutus ja osaaminen
  • Hyvinvointi- ja terveysmatkailu
  • Hoivapalvelu- ja hyvinvointiteknologia

Koulutus ja osaaminen viittaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin ja valmennuksiin. Hyvinvointimatkailu sisältää sekä matkailupalvelut Suomessa että matkailupalveluiden osaamisen viennin Kiinaan. Hoivapalvelu- ja hyvinvointiteknologia viittaa ikäosaamiseen liittyviin teknologisiin tuotteisiin ja palveluihin, joita voivat olla esimerkiksi kotihoidossa käytettävät turvallisuuslaitteet, apuvälineet ja interaktiiviset etäpalvelut. 

Asiantuntija-apua kansainvälistymiseen

FEFE-hankkeessa verkostoidutaan sekä Kiinassa että Suomessa. Kiina-asiantuntijoiden avulla kartoitetaan Kiinan markkinat sekä luodaan yhteistyösuhteet viranomaisiin ja asiakkaisiin Kiinassa. Suomessa kootaan yhteistyöverkosto, jonka jäsenet saavat hankkeen asiantuntijoiden kautta apua kansainvälistymiseen. 


Tutustu hankkeen yhteistyöverkostoon

Lue lisää hankkeen hyödyistä